Swieto Niepodleglosci 2004
z udzialem Pana Konsula PR Mieczyslawa Sokolowskiego
oraz "Teatro PANOPTIKUM" z Winterturu


13 listopada 2004


nacisnij na zdjecie